اهمیت مدیریت استراتژیک در سازمان ها
اکتبر 16, 2017

پژوهش بررسی سیستماتیک: نقش مدیران بیمارستان ها در کیفیت و ایمنی بیماران

پژوهش ها نشان داده اند که که زمان صرف شده توسط مدیریت جهت تعامل و کار می تواند نتایج بالینی، فرآیندها و کیفیت عملکرد بالینی و ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد. فعالیت های مدیریتی که عملکرد کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند شامل ایجاد اهداف و استراتژی برای بهبود مراقبت، تنظیم برنامه های کیفیت، درگیر شدن در کیفیت، ترویج فرهنگ بهبود مستمر کیفیت ، مدیریت مخالفان و تدارک منابع سازمانی برای کیفیت، به ویژه در این بررسی برجسته شده است.
اقدامات مثبت تیز شامل تشکیل کمیته کیفیت هیئت مدیره، با بررسی یک مورد خاص کیفیت درجلسات هیئت مدیره، گزارش اندازه گیری عملکرد کیفیت و وجود داشبورد استانداردهای کیفیت و ایمنی ملی، ارزیابی عملکرد مرتبط با کیفیت و ایمنی و ایجاد زیرساخت برای تعامل کارکنان و مدیران با استراتژی های کیفیت می باشد .
. همچنین مطالعات نشان می دهد که جهت ارتقای کیفیت و ایمنی مدیریت زمان بیشتری را باید اختصاص دهد. . بیش از یک مطالعه نشان می دهد زمان صرف شده توسط هیئت مدیره باید بیش از 20-25٪ باشد، تحقیق تجربی بیشتر برای توضیح فعالیت های واقعی مدیران ضروری است.
علاقمندان جهت مطالعه بیشتر میتوانند از منبع پیوست استفاده بفرمایند .

Ref:The role of hospital managers in quality and patient safety: a systematic review. Anam Parand , Sue Dopson , Anna Renz ,Charles Vincent http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-005055 .http://bmjopen.bmj.com/content/4/9/e005055

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *