پژوهش بررسی سیستماتیک: نقش مدیران بیمارستان ها در کیفیت و ایمنی بیماران
اکتبر 16, 2017
نمونه ابزارک
نوامبر 4, 2017

اهمیت مدیریت استراتژیک در سازمان ها

یک ضرب المثل مشهور ژاپنی می گوید:هنگامی که شما از تشنگی می میرید خیلی دیر است که در مورد حفر چاه فکر کنید .
When you’re dying of thirst it’s too late to think about digging a well.
برنامه ریزی چیزی است که ما به طور آگاهانه یا بصورت عادتی در زندگی انجام می دهیم. از حرکت های بزرگ حرفه ای تا ساده ترین وظایف مانند معرفی یک ایده.بطور قطع هر اندازه گیری نیازمند برنامه ریزی قابل توجهی می باشد. بدون برنامه ریزی، موفقیت در هرحرکتی امکان پذیر نخواهد بود . بله، ممکن است؛ اما این شامل بسیاری از ریسک ها نخواهد شدو نتایج اغلب ناراضی و ناامید کننده خواهد بود .پس ما برای موفقیت در هر کاری نیازمند برنامه ریزی هستیم
اهمیت مدیریت استراتژیک
برنامه ریزی و یا طراحی یک استراتژی شامل ارزیابی بسیاری از ریسک ها می باشد که منجر به طراحی راه های مقابله با خطرات و استفاده موثر از منابع می شود با عطف به اینکه تلاش ها برای دستیابی به اهداف تحقق می پذیرد .بطور قطع هر سازمانی برای ماموریت خاصی در نظر گرفته شده است و این ماموریت هدف خاصی را دنبال می کند. از سویی تمام کارهای انجام شده توسط هر سازمان بر این هدف خاص متمرکزشده است و باید منابع داخلی و محیط خارجی خود را به گونه ای تنظیم کند که هدف در زمان انتظار منطقی به دست آید.بدون تردید، از آنجا که یک سازمان یک نهاد بزرگ با احتمالا یک سرمایه گذاری اساسی بزرگ است، استراتژی سازی یک عامل ضروری برای موفقیت در کار داخلی و همچنین برای بازده امکان پذیر در هزینه های صرف شده است ؛می باشد.

مدیریت استراتژیک در سطح شرکتی معمولا آماده سازی جهت بهره گیری از فرصت های آینده، و مواجهه با خطرات و روند بازار است. این باعث می شود که شرکت ها به تجزیه و تحلیل، بررسی , اجرا و پیاده سازی پرداخته به نحوی که احتمال بیشتری برای رسیدن به اهداف تعیین شده میسر گردد. به همین ترتیب، استراتژی یا برنامه ریزی باید به عنوان عامل تصمیم گیری در نظر گرفته شود.
مدیریت استراتژیک و نقش آن در موفقیت شرکت ها و سازمان ها موضوع تحقیق بسیاری از مطالعات بوده است. مدیریت استراتژیک در یک سازمان تضمین می کند که اهداف تعیین شده، مسائل اصلی مشخص شده، زمان و منابع چرخش داده شده، عملکرد ادغام شده، محیط داخلی برای رسیدن به اهداف تعیین شده، پیامدها و تطابق نتایج حاصل شده و سازمان همچنان نسبت به تغییرات خارجی انعطاف پذیر خواهد بود. به استثنای تصمیم گیری های سریع و موثر، پیگیری فرصت ها و هدایت کار، مدیریت استراتژیک با کاهش هزینه ها، افزایش انگیزه کارکنان و لذت بردن از کار، مقابله با تهدیدات یا بهتر شدن، تبدیل تهدید ها به فرصت ها، پیش بینی احتمال روند بازار و بهبود کلی عملکرد یاری رسانی می کنند .با توجه به مزایای درازمدت سازمان ها، برنامه ریزی استراتژیک آنها را به تمرکز بر محیط داخلی، از طریق تشویق و تنظیم چالش های کارکنان، کمک به آنها برای رسیدن به اهداف شخصی و همچنین سازمان ها می کند. در عین حال، همچنین اطمینان حاصل شده است که چالش های خارجی مورد توجه قرار گرفته و شرایط نامساعد حل می شود و تهدیدات مورد بررسی قرار می گیرد تا آنها را به فرصت های احتمالی تبدیل کنند.
.امروزه سازمان ها بیشتر و بیشتر درک کرده اند که برنامه ریزی استراتژیک الزام اساسی برای موفقیت بخصوص در شرایط ناگهانی می باشد،لذا آنان از داخل و یا خارج، شروع به مدیریت استراتژی از ابتدایی ترین سطوح اداری می کنند. در حقیقت، مدیریت استراتژیک جوهره یک برنامه مدیریت مطلوب است. برای سازمان های بزرگ، با ساختار سازمانی پیچیده استقرار قوی استراتژیک در هر سطحی تعبیه شده است.به استثنای تصمیم گیری های سریع و موثر، پیگیری فرصت ها و هدایت کار، مدیریت استراتژیک با کاهش هزینه ها،افزایش انگیزه کارکنان و لذت بردن از کار، مقابله با تهدیدات یا بهتر شدن، تبدیل تهدید هابه فرصت ها، پیش بینی احتمال روند بازار و بهبود عملکرد کلی ؛ یاری رسانی می کند .با توجه به مزایای درازمدت ، برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها را به تمرکز بر محیط داخلی، از طریق تشویق و تنظیم چالش های کارکنان، کمک به آنها برای رسیدن به اهداف شخصی و همچنین سازمانی می کند. در عین حال، اطمینان داده شده است که چالش های خارجی مورد توجه قرار گرفته و شرایط نامساعد حل شده و تهدیدات مورد بررسی قرار می گیرد تا آنها را به فرصت های احتمالی تبدیل کنند.
علاقمندان میتوانند به اصل مقاله در لینک دسترسی یابند .
Importance of Strategic Management in an organization2016

Importance of Strategic Management in an organization

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *