گزارش فعالیت شرکت طراحان مدیریت افق نوین در در چهارمین و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستانی و منابع و تجهیزات در آذر 1396

شرکت طراحان مدیریت افق نوین با برخورداری از خبرگان حوزه سلامت و مدیریت کشور فعالیت های ذیل را در راستای ارتقای مدیریت حوزه سلامت  کشور  در چهارمین و اولین  کنگره  بین المللی ساخت بیمارستانی و منابع و تجهیزات در آذر 1396 ارایه نموده است.

 • کارگاه آموزشی “نگاهی نو به مدیریت در سازمان های بهداشتی و درمانی” سخنران ویژه پروفسور سید محمد اعرابی (عضو هئیت علمی دانشگاه)
 • کارگاه آموزشی “معرفی نمایشگر مدیریتی مراکز درمانی برتر” مدرس دکتر عباس خدادادی (عضو هئیت علمی دانشگاه )
 • رو نمایی از نرم افزار نمایشگرهای مدیریتی راهبری یکپارچه مراکز درمانی برتر
 • سخنرانی دکتر مهدی نیکودل با عنوان “کنترل استراتژیک در سازمان های بهداشتی و درمانی (سازمان سالم، سازمان بیمار)”
 • سخنرانی دکتر عباس خدادادی با عنوان “معماری برنامه‌های استراتژیک  با  رویکرد  مدیریت مبتنی بر شواهد  و تکنولوژی اطلاعات (به سوی بیمارستان‌های هوشمند)”
 • سخنرانی دکتر گیتی افروز پوراحمدی با عنوان “مدیریت تغییر استراتژیک در سازمان های بهداشتی- درمانی (معرفی مدل منشور تحول استراتژیک )”
 • رونمایی از کتب مدیریتی “منشور تحول استراتژیک در مراکز درمانی برتر” و “برنامه ریزی استراتژیک در خدمات سلامت” و اهدای این کتب به مدیران بیمارستان ها
 • دریافت لوح تقدیر از سوی مسئو لین کنگره

خدمات معرفی شده شرکت طراحان مدیریت افق نوین  در

چهارمین کنگره ساخت بیمارستانی و منابع و تجهیزات در آذر 13961

 1. مشاوره مدیریتی جهت تحول استراتژیک در کلیه  مراکز درمانی و توان افزایی مدیران و کارکنان
 2. استقرار نرم‌افزار یکپارچه مدیریت راهبردی و داشبوردهای استراتژیک جهت تصمیم سازی مدیران ارشد
 3. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در حوزه‌های تخصصی مدیریت (دوره تدوین برنامه استراتژیک ؛دوره منشور تحول استراتژیک و..)
 4. برگزاری دوره های مدیریتی MBA/DBA  در حوزه سلامت با گواهی معتبر از دانشگاه دولتی ؛تدوین شده توسط خبرگان حوزه مدیریت و سلامت کشور
 5. معرفی کتب مدیریتی «منشور تحول استراتژیک در مراکز درمانی برتر» و «برنامه ریزی استراتژیک در خدمات سلامت»
 6. برگزاری سمینار «مدیریت استراتژیک در سازمان های بهداشتی و درمانی» جهت مدیران ارشد حوزه سلامت را با بهره گیری از اساتید خبره  حوزه مدیریت از جمله پروفسور سید محمد اعرابی( پدر علم مدیریت ایران)  واساتید حوزه سلامت
 7. برگزاری سمینار  های «استراتژی به زبان ساده  در حوزه سلامت» و همچنین سمینار یک روزه «توان افزایی و ارتقاء مهارت‌های ارتباطی برای کارکنان مراکز درمانی» جهت کلیه کادر درمان

 

نگاهی اجمالی به فعالیت های طراحان مدیریت افق نوین در قاب تصویر

 •  کارگاه آموزشی «نگاهی نو به مدیریت در سازمان های بهداشتی و درمانی» سخنران ویژه پروفسور سید محمد اعرابی (عضو هئیت علمی دانشگاه)

2-سخنرانی دکتر عباس خدادادی با عنوان «معماری برنامه‌های  استراتژیک  با  رویکرد  مدیریت مبتنی بر شواهد  و تکنولوژی اطلاعات (به سوی بیمارستان‌های هوشمند)»

3-سخنرانی دکتر گیتی افروز پوراحمدی با عنوان «مدیریت تغییر استراتژیک در سازمان های بهداشتی- درمانی (معرفی مدل منشور تحول استراتژیک )»

4- غرفه شرکت طراحان مدیریت افق نوین در کنگره  و استقبال شرکت کنندگان

5- استقبال شرکت کنندگان در کنگره از کارگاه های شرکت طرحان مدیریت افق نوین
6- معرفی کتب مدیریتی «منشور تحول استراتژیک در مراکز درمانی برتر« و «برنامه ریزی استراتژیک در خدمات سلامت» و اهدا به مدیران و روسای حوزه سلامت در کشور

7-رو نمایی از نرم افزار نمایشگرهای مدیریتی راهبری یکپارچه مراکز درمانی برتر