معرفی کتاب

کتاب منشور تحول استراتژیک مراکز درمانی برتر

- کتاب منشور استراتژیک مراکز درمانی برتر: سازمان‌هایی که برای ارتقای بهره‌وری و تعالی نیازمند راهبری عالی، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت برند و ارتباط با بیمار، مدیریت کیفیت خدمات، مدیریت هزینه‌ها و مدیریت فناوری بوده و در این راستا برای ایجاد بستری از رفتار، ساختار و کارکرد علمی نیازمند مدیریت استراتژیک هستند . مدیران و کارشناسان حوزه سلامت میتوانند از کتاب منشور استراتژیک مراکز درمانی برتر به عنوان یک گاید لاین استفاده نمایند .
2book

کتاب منشور استراتژیک مراکز درمانی برتر


1book

کتاب برنامه ریزی استراتژیک در خدمات سلامت

کتاب برنامه ریزی استراتژیک در خدمات سلامت

-کتاب برنامه ریزی استراتژیک در خدمات سلامت : سازمان‌های بهداشتی و درمانی شامل (ستادهای وزارتی؛ دانشگاهی؛ سازمان‌های بیمه گری؛ بیمارستان‌ها؛ پلی کلینیک‌ها؛ آزمایشگاه؛ مراکز تصویربرداری؛ داروخانه؛ مطب) می‌باشند که بیش از هر سازمانی نیازمند مدیریت و حرکت بر اساس استراتژی می باشند . مدیران و کارشناسان حوزه سلامت میتوانند از کتاب برنامه ریزی استراتژیک در خدمات سلامت به عنوان یک گاید لاین استفاده نمایند .

درخواست خرید کتاب