معرفی نرم افزار

1- راهکار برنامه ریزی استراتژیک

اکثر شرکت های و سازمان های موفق و صاحب نام دنیا برای هدایت و پیشبرد برنامه ها و فعالیت های خود با افق دید بلندمدت و درجهت دستیابی به اهداف و تحقق ماموریت سازمانی از برنامه ریزی استراتزیک بهره می گیرند. با استفاده از این سامانه سازمان قادرخواهد بود که کلیه مراحل برنامه ریزی استراتژیک را انجام و مناسب ترین استراتژی های را انتخاب نماید.
یبسی

راهکار برنامه ریزی استراتژیک


بثثص

معرفی سامانه راهکار جاری سازی و اجرای استراتژی ها

2- معرفی سامانه راهکار جاری سازی و اجرای استراتژی ها

با استفاده از این نرم افزار سازمان قادر خواهد بود که استراتژی های تدوین شده در برنامه ریزی استراتژیک را به عمل و اجرا برساند و با کنترل شاخص های کلیدی روند پیاده سازی رصد شود.

3- معرفی سامانه مدیریتی استراتژیک( داشبوردها و تصمیم سازی استراتژیک)

سامانه مدیریتی استراتژیک (داشبورد نرم‌افزاری مدیریتی) جهت کمک بـه تصمیم‌گیری دقیق مدیـر در پیشبرد اهداف سازمـان می‌باشد. این سامانه دستیاری برای مدیران در تصمیم‌گیری‌های تجاری بوده و با استفاده از نظامات اصلی مدیریت و راهبری، اطلاعات ارزشمندی را برای ارتقای هوشمندی کسب‌وکارها ارائه می‌دهد. ارائه وضعیت کل مجموعه در یک دید، مدیران را از نقاط قوت و ضعف و حتی نقاط بحرانی و گلوگاه‌های شاخص‌هـای سازمـانی خـود مطلع می‌سازد تا با پیش‌بینی وضعیت سازمـان، راهکارهـای مناسبی اعمال نماید.این سامانه، راهکـار جامعی است کـه هدف آن کمک به طراحی دقیق‌تر استراتژی‌ها و همچنین پیوند دادن عملیات فعلی با استراتژی‌های بیمارستان و کمک به اجرای کارآمد برنامه‌های آن است. سامانه ها دستیاران هوشمندی هستند برای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و معاونین بخصوص بیمارستان‌ها و روسای بخش‌های درمانی تا بتوانند راهبری مؤثرتری را داشته باشند.
photo_2017-12-13_14-19-46

معرفی سامانه مدیریتی استراتژیک( داشبوردها و تصمیم سازی استراتژیک)


درخواست استقرار سامانه

photo5992074944311306982